Indhold, formål og organisering

På kurserne for idrætsundervisere arbejdes ud fra to overordnede områder:

  • Kursisterne vil gennem fokus på kropsbevidsthed eksperimentere med eget bevægelsessprog.
  • Kursisterne vil få introduceret forskellige basisredskaber inden for hvert tema med henblik på selv at kunne tilrettelægge undervisningsforløb.

Kurserne vil være en vekselvirkning mellem teori, praksis, refleksion og små eksemplariske opgaver.

Det får kursisterne med sig hjem:

  • Et færdigt undervisningsforløb
  • Øvelser/aktiviteter der kan bruges direkte i undervisningen dagen efter

efter


Alle kan danse

Dette kursus har som formål at introducere idrætsundervisere for et enkelt og konkret værktøj til at facilitere deltageres processer med opbygge ekspressive bevægelsessekvenser og færdige koreografier.

På kurset introduceres forskelige dynamiske værktøjer som fx “Dansehjulet” fra bogen “Tjek på idræt, Rudolf Laban’s principper om bevægelse udarbejdet senere i BESS konceptet eller anden relevant teoretisk ramme som inspiration til og baggrund for at skabe dynamiske bevægelsessekvenser. Kursusdeltagerne vil let kunne tilegne sig dette arbejdsredskab og opnå en vel konsolideret og iderig platform for at arbejde med rytmiske forløb.


Pia formår altid med sit levende engagement og
sin høje faglighed at involvere og motivere
sine kursister. Indholdet på Pias kurser er
velforberedt og tilrettelagt, således at
deltagerne umiddelbart derefter selv kan
formidle og lære dette videre

Kim Darwing, Formand for KKI, Københavns
kommuneskolers Idrætslærerforening


Musikalitet og koreografi

På dette kursus er formålet, at kursisterne tilegner sig værktøjer til at lære elever, hvordan de kan arbejde med musikkens ekspressive kvalitet i opbygning af koreografier.

Deltagerne vil få en introduktion til musikkens grundelementer. Hertil knyttes en gennemgang af basisredskaber til optælling af musik og inddeling i musiske temaer.

Når vi danser, bevæger vi os oftest i takt til den grundrytme/puls, der er mest fremtrædende/lettest at høre, hvilket svarer til at udføre en bevægelse pr. taktslag og som udgør en basis i at bevæge sig til musik. Det ekspressive opstår, når vi bruger musikken mere nuanceret. Dette gør vi ved at arbejde med at identificere musikkens mange lag, forskellige tempi, instrumenter og vokalen, der tilsammen tilføre musikken dens særlige stemning, timing og relation – ved brug af disse værktøjer vokser det ekspressive frem.

efter


På rejse som koreograf

Kurset handler om den process, man som “koreograf” gennemgår fra den første flygtige tanke opstår til det færdige kropslige udtryk har fundet sin form. Herunder præsenteres bl.a. Labans principper om bevægelse som inspiration og flere grundlæggende redskaer til at arbejde med bevægelsessekvenser, rytme/musikalitet og opbygning af koreografier.

efter


Det’ bar’ impro

Dette kursus indeholder en grundig introduktion til, hvad improvisation er og kan. Gennem mange forskelligartede øvelser og teknikker hentet fra bl.a. kontaktimprovisation, teatersport, bevægelseskommunikation, drama og performanceteater, vil kursisterne få en dybdegående indføring i improvisationens alsidighed som arbejdsredskab.

efter


Pris og varighed

3 timer: 5000 kr.

Kursusafgiften er for op til 20 personer og inkl. forberedende samtale og elektronisk kursusmateriale.

Ved transport uden for hovedstadsregionen påregnes kørselstillæg plus evt. bro. Alle kurser kan tilpasses ift. antal deltagere, tid og indhold efter ønske og anden pris udregnes i forhold til dette.

Følg os også på vores facebook side her

Glade hilsner
Pia

efter

Kontakt og underviser

Pia Annette Nielsen
Uddannet idræts-, danse- og yogalærer. Se mere om mig her.

E-mail: info@inmove.dk
Mobil: 50 45 43 04