Børn, krop og fantasi – læring gennem kroppen

Kurser i bevægelse for lærere i indskolingen har som primært mål at tage udgangspunkt i og arbejde med børns helt umiddelbare, fantastiske og unikke måde at leve gennem kroppen på. Når de undersøger og eksperimenterer med deres krop, indoptager de verdenen omkring sig og gør den ”håndgribelig”. De besidder den helt den særlige kompetence til gennem leg at træde ind i fantasiunivers. For barnet er legen og fantasien en måde at lære om både sig selv og verden på.

Kurserne for lærere i indskolingen er centreret omkring krop og fantasi og handler om at bruge kroppen som vej til læring, viden og erfaring.

Indhold, formål og organisering

Kursisterne vil få introduceret forskellige basisredskaber inden for hvert tema med henblik på selv at kunne tilrettelægge undervisningsforløb. Kurserne vil være en vekselvirkning mellem teori, praksis, refleksion og små eksemplariske opgaver.

Det får kursisterne med sig hjem:

  • Et færdigt undervisningsforløb
  • Øvelser/lege der er forholdt til fælles mål, inklusiv læringsmål og tegn på læring, som kan skrives ind i årsplaner og læringsplatforme
  • Øvelser der kan bruges direkte i undervisningen dagen efter

Robotboss i brusebad – bevægelse hver dag

Leg ude, inde, imellem borde og stole – dette kursus sætter fokus på at inkludere den daglige bevægelse i alle fag. Deltagerne præsenteres for inspiration til lege, brainbreakers og bevægelsesaktiviteter, der stimulere de tre primære sansesystemer og som kan foregå på både større eller mindre arealer.

arealer.


Alle kan danse

På dette kursus introduceres en meget enkel arbejdsmetode til at opbygge kortere eller længere bevægelsessekvenser. Der kan arbejdes med temaer som Junglen, Savannen eller man kan arbejde på tværs af fag. Alle vil let kunne tilegne sig dette arbejdsredskab og opnå en god basis for at arbejde med rytmiske forløb.


Når Pia underviser forenes dans, puls
og æstetik i en skøn forening. Alle
bliver set og imødekommet uanset
hvilket niveau, de befinder sig på
Jette Lohse, bh.kl.leder

arealer.


At skabe fortællinger gennem kroppen

Hvorfor er børn glade for historier, både at få dem fortalt og selv at finde på? Kursisterne vil med udgangspunkt i improvisation få redskaber til, hvordan de med afsæt i elevernes egne historier, oplevelser og fx. et bestemt tema kan skabe en rammefortælling som bruges til at opbygge små dramastykker.

arealer.


Tung som en lastbil – let som en fjer

Her arbejdes med kropslige kompetencer som kropsbevidsthed og rumfornemmelse med fokus på, hvordan vi gør abstrakte begreber fx. vægt og hastighed til noget konkret. Kursisterne vil undervejs få introduceret en øvelsesguide med udgangspunkt i bevægelsesteoretiske principper og redskaber hentet fra improvisation.

arealer.


Pris og varighed

3 timer: 5000 kr.

Kursusafgiften er for op til 20 personer og inkl. forberedende samtale og elektronisk kursusmateriale.

Ved transport uden for hovedstadsregionen påregnes kørselstillæg plus evt. bro. Alle kurser kan tilpasses i ift. antal deltagere, tid og indhold efter ønske og anden pris udregnes i forhold til dette.

Følg os også på vores facebook side her

Glade hilsner
Pia

arealer.

Kontakt og underviser

Pia Annette Nielsen
Uddannet idræts-, danse- og yogalærer. Se mere om mig her.

E-mail: info@inmove.dk
Mobil: 50 45 43 04