Indhold, formål og organisering

Kurser i bevægelse for lærere på mellemtrinnet har som formål, at kursisterne udvikler værktøjer til at facilitere læringsprocesser, hvor elever bruger kroppen som vej til læring. Kursisterne vil få introduceret forskellige basisredskaber inden for hvert kursustema med henblik på selv at kunne tilrettelægge undervisningsforløb.

Kurserne vil være en vekselvirkning mellem teori, praksis, refleksion og små eksemplariske opgaver.

Det får kursisterne med sig hjem:

  • Et færdigt undervisningsforløb
  • Øvelser/lege der er forholdt til fælles mål inklusiv læringsmål og tegn på læring til at indsætte i årsplaner og læringsplatforme
  • Øvelser der kan bruges direkte i undervisningen dagen efter
    efter

Bevægelse på tværs – Læring, bevægelse & krop

Bevægelse ude, inde, imellem borde og stole – Dette kursus sætter fokus på at inkludere den daglige bevægelse i alle fag. Deltagerne præsenteres for inspiration til lege, brainbreakers og bevægelsesaktiviteter, som kan foregå på både større eller mindre arealer.

efter


Alle kan danse

På dette kursus introduceres en meget enkel arbejdsmetode til at opbygge kortere eller længere bevægelsessekvenser. Indholdet vil overordnet samle sig om flere væsentlige arbejdsspørgsmål som fx; Hvad er udtryk (ekspressivitet) og hvordan skaber man en udtryksfuld koreografi?

For nogle lærere kan det opleves som en stor udfordring at skulle stå foran elever og formidle noget rytmisk. Gennem dette kursus tilegner kursisterne sig et enkelt og konkret værktøj til at lære sine elever, hvordan de selv individuelt og i grupper opbygger koreografier, hvor lærerens rolle vil være at facilitere elevernes proces med at opbygge bevægelsessekvenser.

Der vil være en introduktion til fx “Dansehjulet” fra bogen “Tjek på idræt, Rudolf Laban’s principper om bevægelse udarbejdet senere i BESS konceptet eller anden relevant teoretisk ramme som inspiration til og baggrund for at skabe dynamiske bevægelsessekvenser. Kursusdeltagerne vil let kunne tilegne sig dette arbejdsredskab og opnå en vel konsolideret og iderig platform for at arbejde med rytmiske forløb.

Der kan arbejdes med temaer som streetkultur, på tværs af fag fx danskfaglige litterære genre som gys & gru, eventyr m.m. eller man kan arbejde med begreber som krig og kærlighed, fællesskab etc.


Pia har med sit gode humør og åbenlyse
rytmiske talent en smittende effekt på hendes
kursister, som med garanti går hjem med
brugbare og let tilgængelige øvelser til
undervisningen

Anders Menghini, Børnelaveleder

efter


Pris og varighed

3 timer: 5000 kr.

Kursusafgiften er for op til 20 personer og inkl. forberedende samtale og elektronisk kursusmateriale.

Ved transport uden for hovedstadsregionen påregnes kørselstillæg plus evt. bro. Alle kurser kan tilpasses i ift. antal deltagere, tid og indhold efter ønske og anden pris udregnes i forhold til dette.

Følg os også på vores facebook side her

Glade hilsner
Pia

efter

Kontakt og underviser

Pia Annette Nielsen
Uddannet idræts-, danse- og yogalærer. Se mere om mig her.

E-mail: info@inmove.dk
Mobil: 50 45 43 04