Indhold, formål og organisering

Kurser for idrætslærere og undervisere i bevægelse knytter sig til de faglige indholdsområder: Dans og udtryk samt Kropsbasis.

På kurserne arbejdes ud fra to overordnede områder:

  • Kursisterne vil gennem fokus på kropsbevidsthed eksperimentere med eget bevægelsessprog.
  • Kursisterne vil få introduceret forskellige basisredskaber inden for hvert tema med henblik på selv at kunne tilrettelægge undervisningsforløb.

Kurserne vil være en vekselvirkning mellem teori, praksis, refleksion og små eksemplariske opgaver.

Det får kursisterne med sig hjem:

  • Et færdigt undervisningsforløb
  • Øvelser/aktiviteter der kan bruges direkte i undervisningen dagen efter
  • Indhold der er forholdt til fælles mål for idræt inklusiv læringsmål og tegn på læring, der kan skrives ind i årsplaner og læringsplatforme

læringsplatforme


Alle kan danse

Uden selv at være en “dansehaj” vil kursisterne efter dette kursus kunne give deres elever de nødvendige forudsætninger for at være klædt på til idrætsprøven i 9.kl. i idræt inden for det faglige indholdsområde “Dans og udtryk”.

For nogle lærere kan det opleves som en stor udfordring at skulle stå foran elever og formidle noget rytmisk. Gennem dette kursus tilegner kursisterne sig et enkelt og konkret værktøj til at lære sine elever, hvordan de selv individuelt og i grupper opbygger koreografier, hvor lærerens rolle vil være at facilitere elevernes proces med at opbygge bevægelsessekvenser.

Der vil være en introduktion til fx “Dansehjulet” fra bogen “Tjek på idræt, Rudolf Laban’s principper om bevægelse udarbejdet senere i BESS konceptet eller anden relevant teoretisk ramme som inspiration til og baggrund for at skabe dynamiske bevægelsessekvenser. Kursusdeltagerne vil let kunne tilegne sig dette arbejdsredskab og opnå en vel konsolideret og iderig platform for at arbejde med rytmiske forløb.

Der kan arbejdes med temaer som streetkultur, på tværs af fag fx danskfaglige litterære genre som gys & gru, eventyr m.m. eller man kan arbejde med begreber som krig, kærlighed, fællesskab etc.


Godt og inspirerende at få genopfrisket dans og udtryk og på en enkel og sjov måde. Har fået mod/lyst til at præsentere det for eleverne igen
Maiken Sørensen, 48 år, folkeskolelærer, København


Dans kan også ’bare’ være bevægelser fra min hverdag, som sættes sammen på en sjov måde
Peter Halkjær, 32 år, København

læringsplatforme


 Musikalitet og koreografi

På dette kursus er formålet, at kursisterne tilegner sig værktøjer til at lære elever, hvordan de kan arbejde med musikkens ekspressive kvalitet i opbygning af koreografier. Deltagerne vil få en introduktion til musikkens grundelementer. Hertil knyttes en gennemgang af basisredskaber til optælling af musik og inddeling i musiske temaer.

Når vi danser, bevæger vi os oftest i takt til den grundrytme/puls, der er mest fremtrædende/lettest at høre, hvilket svarer til at udføre en bevægelse pr. taktslag og som udgør en basis i at bevæge sig til musik. Det ekspressive opstår, når vi bruger musikken mere nuanceret. Dette gør vi ved at arbejde med at identificere musikkens mange lag, forskellige tempi, instrumenter og vokalen, der tilsammen tilføre musikken dens særlige stemning, timing og relation – ved brug af disse værktøjer vokser det ekspressive frem.

læringsplatforme


På rejse som koreograf

Kurset handler om den process, man som “koreograf” gennemgår fra den første flygtige tanke opstår til det færdige kropslige udtryk har fundet sin form. Herunder præsenteres bl.a. Labans principper om bevægelse som inspiration og flere grundlæggende redskaber til at arbejde med bevægelsessekvenser, rytme/musikalitet og opbygning af koreografier.


Så lærte jeg lige at komponere min
egen salsa-serie, det var sjovt og lærerigt

Mette Freiesleben, idrætslærer

læringsplatforme


Det’ bar’ impro

Dette kursus indeholder en grundig introduktion til, hvad improvisation er og kan. Gennem mange forskelligartede øvelser og teknikker hentet fra bl.a. kontaktimprovisation, teatersport, bevægelseskommunikation, drama og performanceteater, vil kursisterne få en dybdegående indføring i improvisationens alsidighed som arbejdsredskab.

læringsplatforme


Pris og varighed

3 timer: 5000 kr.

Kursusafgiften er for op til 20 personer og inkl. forberedende samtale og elektronisk kursusmateriale.

Ved transport uden for hovedstadsregionen påregnes kørselstillæg plus evt. bro. Alle kurser kan tilpasses ift. antal deltagere, tid og indhold efter ønske og anden pris udregnes i forhold til dette.

Følg os også på vores facebook side her

Glade hilsner
Pia

læringsplatforme

Kontakt og underviser

Pia Annette Nielsen
Uddannet idræts-, danse- og yogalærer. Se mere om mig her.

E-mail: info@inmove.dk
Mobil: 50 45 43 04