Bliv din egen livsnavigatør

 – fra forvirring til din rigtige retning

For dig, der længes efter at kende din rigtige retning i livet, i privatlivet eller i karrieren.

Vil du gerne kunne tage de afgørende skridt, der får dit liv til at hænge sammen indefra og ud og omvendt, men mangler du at vide, hvad du inderst inde kan og vil? Hvad der føles meningsfyldt og livsbekræftende for dig? Så er dette forløb i livsnavigation noget for dig.

INDSIGT
UDVIKLING
FORANDRING

Hvad gør du, når du er udfordret eller kæmper med ét af dine livsområder?

For eksempel fordi:

 • Du gerne vil skifte karriere eller finde et andet job.
 • Du gerne vil forbedre en relation til en bestemt person eller skabe en anden stemning i din familie.
 • Du har lyst til at føle dig stærkere, leve mere sundt og passe bedre på dig selv
 • Du gerne vil kunne bestemme over, hvad du bruger tiden til og ikke omvendt
 • Du har sygdom og død tæt inde på livet og selv er ved at gå i stykker inden i eller føler dig slukket?

Enig, så tænker du meget over, hvad du kan gøre og hvordan du kan løse det

Og de samme tanker gentager sig, men løsningen er svær eller viser sig ikke.

Hvad sker der så efter noget tid?

Du begynder at tvivle på, om dine udfordringer overhovedet kan løses …
Om det måske bare er noget, du skal leve med…
Eller får tanker om, at det måske er dig, der er noget galt med …

Uanset hvad, så får du det ikke bedre … og det skyldes for de flestes vedkommende én ting:

At før vi ved, hvordan vi skal håndtere eller agere i forhold til noget eller nogen, er vi nødt til at kende vores eget hvorfor – for hvorfor jeg vil ”det”, bestemmer mit hvad jeg skal ændre på og i sidste ende hvordan, det skal gøres. Dér ligger svaret på, hvad der er den rigtige retning for os.

BEVÆGELSE
starter indeni

Har du spørgsmål?

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig.

Men, når du ikke kender dit ”hvorfor”, fortsætter du med at opleve noget af det her:

 • Du føler dig desorienteret; skal du fortsætte eller stoppe, gøre noget eller ej.
 • Afmagt og frustration der ligger lige under overfladen og suger al energi ud af dig.
 • Du prøver at gøre noget, men fortvivler og opgiver på halvvejen med endnu større frustration til følge.
 • Din tro på dig selv smuldrer og erstattes af usikkerhed på, om du nogensinde kan få det, du gerne vil.
 • Du vil gerne udleve dine drømme, men din tvivl på, om du kan ”tillade” dig det, forhindrer dig i at komme videre
 • Du kan ikke længere mærke, hvad du gerne vil, føler dig tom og uafklaret indeni.
 • Dét du tidligere har troet på føles nu meningsløst og tomt.
 • Du mistrives og er usikker på, hvad der gør livet værd at leve.

Er det genkendeligt, så kender du måske også til at have det sådan her:

Du vil egentlig gerne, men du er bange for at miste kontrollen, hvis du begynder at lytte til dig selv, for hvor fører det hen? Eller du har svært ved at se, hvad du kan gøre anderledes og føler dig låst fast i dine egne forestillinger, handlemønstre, usikkerhed?

Det stiller dig i et dilemma:

Du vil gerne noget andet eller nyt, men du føler dig begrænset i, hvordan du skal bevæge dig hen mod det. Hvad er første skridt? Og fordi, du ikke kender dit allervigtigste ”hvorfor”, sker der ingenting. Kun, at du får det værre.

Det er nu, du skal lære at blive livsnavigatør i dit eget liv.

På Livsnavigatør-forløbet bliver du, med udgangspunkt i din specifikke livssituation, guidet gennem en mental og følelsesmæssig hovedrengøring.

1. Allerførst afdækker vi dit hvorfor; dine årsager og motivation til at ville ændre din situation, dit liv
– Dit ”hvorfor” er afgørende for næste skridt

2. Hvad du har brug for at sortere i, skille dig af med, erstatte så dét, der er vigtigt for dig, står synligt og klart og leder dig i den retning, du gerne vil

3. Og sluttelig hvordan du konkret gør det, hvordan du takler og overvinder eventuelle udfordringer undervejs både på det følelsesmæssige, mentale- og handlingsorienterede plan, der sikrer bevægelsen fremad på DIN vej

Når du vender dig fra livsforvirring mod livsnavigation, bliver du i stand til at:

 • Finde den mentale og følelsesmæssige afklaring og ro, du savner, fordi du undervejs i processen bliver i stand til at svare dig selv på, hvad der er vigtigt og hvorfor det er rigtigt for dig.
 • Med stor overbevisning og selvtillid at vide hvordan du realiserer dig selv og dine ønsker.
 • Se hvilke muligheder, du har og hvilke valg, du skal træffe, fordi du får specifikke værktøjer til at håndtere præcis de udfordringer, du står med (ingen generelle værktøjer her)
 • Mønstre modet til at gøre eller forandre det, du er kommet frem til er rigtigt og vigtigt, fordi din længsel er blevet vendt til mod, håb og tro på dig selv og dit livs retning.

Som din egen livsnavigatør

bliver du den, der skaber frihedsfølelsen i dig selv, som kommer, når du giver dig selv lov til at bevæge dig efter det, du vil, på din egen måde – forankret i dig – og i dit eget tempo.

Med andre ord – du lærer, hvordan du med autencitet og troen på dig selv i behold, står ved dig selv og det, du vil. Fordi du kender dit eget hvorfor, hvad og derfor også ved hvordan, du skal gøre.

Vær tro mod dig selv
– stå ved din kraft
og tro på dig selv

“Igennem mine coach sessioner med Pi oplever jeg som det allervigtigste, at hun bare har så godt styr på det, hvilket giver mig en enorm ro og tryghed. Pi er særlig god til at uddrage essensen og holde rammen og retningen for det, der er vigtigt for mig at tale om og finde ud af. Mange af de redskaber, Pi har givet mig, bruger jeg i
flere sammenhænge, hvilket for mig har skabt både mod og håb og tro på, at jeg kan klare lignende nye svære udfordringer og situationer i mit liv”

Kvinde, 50 år, stress coach og kosmetolog

Livsnavigationsforløbet er specielt til …

 • Dig, der drømmer om et anderledes arbejdsliv eller karrierespring, men bliver holdt tilbage af tvivlen (og troen) på dig selv, dine kompetencer, dine omgivelser, muligheder og konsekvenser.
 • Dig, der pt. oplever stor sorg og vil lære at rumme det ubærlige uden at miste dig selv.
 • Dig, der vil kunne reagere anderledes overfor din partner, barn, kollega eller ven men gentager reaktioner, der skaber afstand og forvirring fremfor nærhed og forståelse.
 • Dig, der oplever, at du har mistet troen på dit parforhold og står i stampe i forhold til at tage en beslutning om, hvad du kan og/eller skal gøre.
 • Dig, der mærker manglende eller mindre selvværd, selvtillid, selvkærlighed og ønsker at finde ind til et sted i dig selv, hvor du kan holde af dig som den, du er og alt det, du indeholder.
 • Dig, der oplever, at døgnet simpelthen har for få timer og har brug for at lære at prioritere og administrere din tid og energi i forhold til det, der er vigtigt for dig.
 • Dig, der oplever, at dit liv føles uoverskueligt, tomt eller meningsløst men ikke kan gennemskue hvorfor og hvad du har brug for.

Forløbet er til både mænd og kvinder i alle aldre, der vil lære at sætte kursen i livet selv – især når det ruller afsted med udfordringer, dilemmaer, problematikker og kriser i alle størrelser. For dér kan vi føle os urolige, usikre og endda utrygge i bestemte situationer eller i forhold til et bestemt menneske – og dér kan vi blive blæst omkuld eller ud af kurs, hvis ikke vi ved, hvordan vi rummer det urummelige, håndterer det uhåndterlige og bærer det ubærlige.

Vil du kunne det og konkret vide, hvad du skal gøre specifikt i din situation, er forløbet for dig.

BOOK EN GRATIS AFKLARENDE SAMTALE HER

Da kemi og tillid er altafgørende for vores samarbejde, tilbyder jeg en gratis uforpligtende afklaringssamtale.

Vi taler om, hvad der er din udfordring, dit ønske og mål lige nu og forslag til, hvordan jeg kan hjælpe dig til at nå de ønskede forandringer i et eventuelt videre forløb.

Afklaringssamtalen foregår over telefonen og kræver ingen forberedelse fra din side.

Livsnavigatørens værktøjskasse som du lærer og gør til din helt egen:

 

Trin 1: IDENTIFICER

Lær at ’indstille din linse’, så du til hver en tid kan konkretisere, hvad din udfordring eller problemetik egentlig er. Dette hjælper dig til se og forstå, hvad der er på spil og deraf udlede, hvad der er vigtigt for dig

Indsigterne hjælper dig også til at sortere i, hvad der er andres og hvad, der er dit. Det gør byrden’ mindre at bære og bringer klarsyn. 

 

Trin 2: ERKEND

Hvad gør din problematik eller udfordring ved dig?

Her bliver du i stand til at sætte ord og følelser på dine indre og ydre oplevelser, så din forvirring, uro og usikkerhed får et sprog, du kan mærke og forholde dig til. Det giver fornyet energi, som erstatter fastlåshed og frustration.

 

Trin 3: DIT ANSVAR

Stå ved dig selv og tag ansvar for at ændre på det, du gerne vil.

Her lærer du grundlæggende at forpligte dig til at foretage de nødvendige ændringer, der skal til for at bringe dig i din ønskede retning. Du vil helt konkret gennem tro på dig selv blive i stand til at stå ved og stå stærkt i dig selv og i de nye valg, du kommer til at træffe.

 

Trin 4: DINE HANDLINGER

Du finder ud af, hvad du konkret skal gøre og sige for at skabe de forandringer, du ønsker. ’Sæt i gang’ er aftalen, du laver med dig selv, hvor du ikke længere skal håbe og ønske men med afsæt i dig, handler og gennemfører du de forandringer, der skal til for at skabe det liv, du ønsker.

Hvem er Pi, der guider dig fra forvirring til din retning?

Min indsigt og metode er forankret i min erfaring og baggrund som life coach, mindfulness stresscoach, 25 års undervisning i kroppens univers gennem bl.a. gennem yoga, idræt, dans og mindfulness samt som folkeskolelærer hvorigennem jeg har udviklet og praktiseret mine kompetencer indenfor kommunikation, konflikthåndtering og relationsarbejde. Alt sammen velafprøvede værktøjer, du kan trække på.

Kombinationen af ovenstående har givet mig et meget stærkt analytisk blik for, hvor vi sidder fast og hvad, der skal til for at skabe de forandringer, vi ønsker og har brug for. Jeg kan hjælpe dig med at afkode og forstå din krops signaler og samtidig hjælpe dig med at sortere i dine tanker, oplevelser og følelser, så du når ind til dét, der er virkelig vigtigt for dig og ikke mindst vigtigt at ændre på. Jeg skaber overblikket sammen med dig og står ved din side hele vejen gennem processen fra hvor, du er nu, til du igen føler, at du er på din rigtige vej.

”Pi er en ambitiøs, dedikeret og passioneret coach. Hendes unikke styrker er bl.a., at hun besidder dels et stærkt analytisk værktøj samt en stærk fornemmelse for hvilke temaer, der er på spil hos den enkelte klient.  I sine coaching sessioner er hun fokuseret, tilstedeværende og anerkendende med øje for hvilken indsigt og selverkendelse, der kan hjælpe og lede klienten videre”.

Lars Damkjær, Yogalærer, mindfulness coach og forfatter

COACHING PRISER

 1 session á 60 min. kr. 850,-

 Coaching forløb á 3 sessioner

 • Livsnavigatør-metoden i 4 trin
 • Øvelser specifikt til dig efter hver session
 • Skriftlig opsamling efter hver session med de vigtigste temaer, pointer og sammenhænge
 • Forløbet inkluderer 3 sessioner á 60 minutters varighed

kr. 2250,-

(Mulighed for at betale i 2 rater)

Og hvis du vil have flere sessioner ?

Så betaler du kr. 700,- per ekstra session lige så mange gange du har brug for at gøre din nye retning helt tydelig for dig selv.

Sådan foregår det:

 • Vi mødes på Lykkesholms Allé24 A, i baghuset, 1902 Frederiksberg C. Det er tæt på Gl. Kongevej/H.C. Ørstedsvej og Forum station. Derudover har jeg lokale i Birkerød og der er også mulighed for at mødes et andet sted, det aftaler vi nærmere.
 • Hver session varer 60 min.
 • Du er velkommen til at optage sessionen, så du altid kan genspille den, når du har brug for at genopfriske eller genhøre samtalen.

 

BOOK TID HER

E-mail: info@inmove.dk
Mobil: 50 45 43 04

Stadig i tvivl, om forløbet er det rigtige for dig?

Vil du gerne det gode for og med dig selv og de vigtige mennesker i dit liv, selvom du lige nu føler, at du står mere i stampe end kommer videre. Her er, hvad du helt sikkert får ud af, at investere i dig selv og dit liv:

N

Du får en stærk og støttende medspiller, som ærligt og objektivt vil hjælpe dig til virkelig forandring.

N

Du får opbygget dit mod til at føre dine ønsker ud i livet.

N

Du vil opdage og skabe nye ressourcer og muligheder for dig selv.

Sammen gør vi dig stærkere og finder din nye rigtige retning.