Stress, Energi & Balance

 

Kontakten til os selv og andre

Der kan være mange omstændigheder i livet, der gør, at vi mister evnen til at mærke os selv, hvad der er sundt eller usundt for os, hvad vi har brug for, hvem der beriger vores liv og hvad der i det hele taget gør os glade. Vi mister kontakten til os selv og dermed muligheden for at skabe ro og trivsel og i sidste ende mærke livsglæde.

.

Ressourcer, selvomsorg og livsværdi

I vores bestræbelse på at leve op til udefrakommende krav og ikke mindst de krav, vi har til os selv, kan vi meget nemt opleve at blive klemt på tid, energi og ressourcer. Vi glemmer at passe godt på os selv som i sidste ende, er den vigtigste kernekraft til at gå ud i verden og gøre alle de ting, vi kan, skal og gerne vil. Vi mister orienteringen, glæde og livet mister værdi. Hvordan vi genfinder den glæde, meningsfuldhed og navigationsevne, dét handler dette forløb om.

.

Indhold

Med et gennemgående fokus på stresshåndtering, at forebygge og reducere stress, arbejder vi bl.a. med følgende områder:

∗ Udfolde og klarlægge dit stress-landskab her og nu.

∗ Selvomsorg og beroligelse af nervesystemet.

∗ Energiomsætning; hvad dræner og hvad fylder dig op herunder fx afdækning af dine relationer.

∗ Tanke- og følelsesmæssige vaner, mønstrer og dynamikker, herunder fx hæmmende overbevisninger, en negativ indre dialog
eller et effektivitets- og præstationsorienteret mindset.

.

Udbytte af forløb

Med empati og nærvær tilbyder jeg et trygt, understøttende og oplysende forløb. Et “helle” og et “helligt” rum, dit rum, med plads til at sige alt det svære og sårbare. Jeg vil støtte og guide dig gennem hele processen, hvor du bl.a. vil få følgende med dig:

∗ Genopbygning af ressourcer.

∗ Skabe klarhed over og balance i fx; krav og ressourcer, kontrol og indflydelse, kompetencer og ansvarsområder.

∗ Grænsesætning.

∗ Større selvindsigt, empowerment og virkelyst.

∗ Nye handlestrategier samt redskaber til perspektivskifte.

∗ Individuelt tilpassede øvelser efter hver session

∗ Fremadrettet plan for din videre trivsel og livsglæde.

.

Praktisk

Hvor ∗ Coachingen foregår på Lykkesholms Allé24 A, i baghuset, 1902 FrederiksbergC. Tæt på Gl. Kongevej/H.C. Ørstedsvej samt Forum station. Eventuel mulighed for en individuel aftale om at mødes et andet sted.

Varighed ∗ 1 session a 60 min

Priser ∗ Forårs tilbud frem til 1. august 2019 3 sessioner normalpris 1950 nu 1650 kr., studerende 1500 kr., som kan betales over to rater, 1 session 650 kr.

Mulighed for længere sessioner og forløb, pris aftales individuelt.

Firmaaftaler, indhold og forløb aftales individuelt

.

Kontakt og underviser

Pia Annette Nielsen
Uddannet lifecoach, mindfulness stress coach samt yogalærer med en baggrund inde for idræt og dans . Se mere om mig her.

E-mail: info@inmove.dk
Mobil: 50 45 43 04

Du er altid velkommen til at ringe op for mere info og spørgsmål.


Selvomsorg og livsglæde

Igennem coaching hos Pia har jeg lært meget omkring mig selv og hvordan jeg skal håndtere forskellige ting. Pia har formået, at give mig redskaber til at hjælpe mig selv og jeg har fået troen på, at jeg VIL og SKAL passe på mig selv før, jeg kan hjælpe andre og være et gladere menneske.

Pernille Jeppesen, 48 år, Journalleder,
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet


Fokusere på det vigtige

Pia hjælper mig med at sætte tingene i perspektiv således, at jeg bedre kan sortere ud i unødige prioriteringer og få det vigtige til at skinne igennem

Kvinde 37 år, Projektkoordinator,
Kræftens Bekæmpelse


Pia som coach

Pia er en ambitiøs, dedikeret og passioneret coach. Hendes unikke styrker er bl.a., at hun besidder dels et stærkt analytisk værktøj samt en stærk fornemmelse for hvilke temaer, der er på spil hos den enkelte klient.  I sine coaching sessioner er hun fokuseret, tilstedeværende og anerkendende med øje for hvilken indsigt og selverkendelse, der kan hjælpe og lede klienten videre

Lars Damkjær,
mindfulness coach & yogalærer